De sødeste og blødeste brilledamer i Norden!

Altid en rap replik, en sublim rådgivning og en kæk bemærkning. Eller to.

Claus Staunstrup